Şuracıkta bir not dursun


Ermeni Patrikhanesinin içerisinde girdiği kısır seçim süreci sırasında hep aklımın bir köşesindeydi. Yıllar önce yaptığımız bu haber ve sonrasında gelen daha niceleri Patrik Vekili’nin kim olduğunu zaten gözler önüne sürüyor ama görmek isteyene… Mesrob Mutafyan Patrik seçilirken de yazmıştık “Bu topluma iyi bir çoban gerek, tüccar ya da politikacı değil!” hala geçerli… Unutmayalım Agos’un arşivinden şu haberi bir not edelim… AGOS SAYFA 1AGOS SAYFA 10-15 Okumaya devam et Şuracıkta bir not dursun

Garo Paylan’a TBMM’deki oturum sataşmaları


GARO PAYLAN (Devamla) – Parlamentoyu devre dışı bıraktı, çoğulculuğu devre dışı bıraktı. Bakın, yok sayılanlar isyan ederler dedim ya sessizliğe bürünürler ya isyan ederler. O on yıllık kaosta, 1913-1923 döneminde arkadaşlar, 4 halkı kaybettik. (X) <<< bu SANSURLEDİK DEMEK (Aris’in notu) (AK PARTİ ve MHP sıralarından gürültüler) NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Bu topraklarda soykırım olmamıştır! GARO PAYLAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar… HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – “Soykırım” diyemezsin! METİN KÜLÜNK (İstanbul) – “Soykırım” deme lüksünüz yok Sayın Paylan! Bu topraklarda soykırım olmamıştır, bu milletin Meclisinde bu milletin tarihine bu şekilde hakaret edemezsiniz! BAŞKAN – Sayın Paylan, lütfen sözlerinizi düzeltin, bir soykırım yoktur. … Okumaya devam et Garo Paylan’a TBMM’deki oturum sataşmaları